Respijthuis Patrick sluit

Wegens sluiting kunnen er geen gasten meer worden aangemeld.

Respijthuis Patrick gaat sluiten

Tot onze spijt heeft het bestuur van Stichting Maison Patrick een ingrijpend besluit genomen. We stoppen met het leveren van respijtzorg.

Respijthuis Patrick gaat per 1 januari 2022 sluiten. 

Bedankt voor jullie steun en vertrouwen.

Procedure

We beginnen met een intake-gesprek.
Hierbij kunnen we beide bepalen of:

 • het contact goed voelt
 • wij de juiste verzorging kunnen bieden
 • uw partner/geliefde zich hier thuis kan voelen

Dit gesprek kan telefonisch maar het is nog prettiger als u langskomt. Daarbij kunt u meteen de sfeer proeven met een kopje koffie of thee.

Wegens de sluiting van ons respijthuis kunnen er geen gasten meer worden aangemeld.

Opname
criteria

Respijthuis Patrick is geschikt voor gasten:

 • van 18 jaar en ouder met een lichamelijke, chronische ziekte of beperking
 • van wie de mantelzorger tijdelijk niet in de gelegenheid is om voor de ander te zorgen (door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, korte vakantie of dreigende overbelasting)
 • die na een opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum niet direct naar huis kunnen, waarbij het respijthuis zorgt voor een overbruggingsperiode
 • die een periode wat extra zorg en aandacht nodig hebben en dat thuis niet kunnen krijgen;

Respijthuis Patrick is niet geschikt voor gasten:

 • die dementerende zijn;
 • met een verslavingsproblematiek en/of een psychiatrisch ziektebeeld;
 • die in een terminale fase verkeren.

Aanmelden

De respijtzorg die Respijthuis Patrick biedt staat ook bekend als logeeropvang. De aanmelding en vergoeding hiervoor valt onder een van de volgende zorgwetten.

 • WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • WLZ, Wet Langdurige Zorg
 • ZvW, De Zorgverzekeringswet

WMO-indicatie

Aanmelden via het WMO loket in uw gemeente

Voor een verblijf in ons respijthuis met logeeropvang kunt u zich aanmelden via de WMO in uw eigen gemeente. Zij hebben een zorgplicht naar hun burgers en zullen u ondersteunen. De logeeropvang in de WMO is specifiek bedoeld om mantelzorgers zoals u te ontlasten.

Met een aantal gemeenten in de directe omgeving hebben wij een contract gesloten. Maar u kunt vanuit heel Nederland in ons respijthuis verblijven.

Een kortdurend verblijf, logeerzorg, kan door de WMO in uw gemeente (gedeeltelijk) worden vergoed.

Heeft u een WLZ-indicatie met een Persoons Gebonden Budget? Dan valt u onder de volgende optie.

WLZ -indicatie met PGB

Aanmelden via het zorgkantoor

Met een PGB-indicatie kunt u in het respijthuis logeren. De kosten worden betaald vanuit het PGB-budget of via de WLZ.

U kunt u laten bijstaan door de Mantelzorgmakelaar die door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Particulier verblijf

Een particulier verblijf is mogelijk, met of zonder thuiszorg. Informeer bij ons respijthuis naar de kosten en mogelijkheden.

Annulering

Wanneer u om wat voor reden dan ook de logeeropvang moet annuleren, zullen er wel kosten in rekening gebracht worden. Wij hebben de kamer voor u gereserveerd en hebben andere klanten moeten teleurstellen dat deze bezet is.

Hierover hebben we de volgende afspraken gemaakt:

 1. week of minder vooraf de ingangsdatum, 100 % van de verblijfskosten;
 2. weken vooraf de ingangsdatum logeren, 75 % van de verblijfskosten
 3. weken vooraf de ingangsdatum logeren, 50 % van de verblijfskosten;
 4. weken vooraf de ingangsdatum logeren, 25 % van de verblijfskosten.

Verdere informatie over Respijthuis Patrick