Algemene Voorwaarden

Respijthuis Patrick

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  1. Ons Respijthuis

  U komt logeren bij Respijthuis Patrick in Residentie de Alblas in Bleskensgraaf. We hebben plaats voor maximaal 4 logeerbedden en maximaal 2 dagbestedingsplaatsen.

  Medewerkers en vrijwilligers bieden u 24 uur per dag vervangende mantelzorg bij alles wat u zelf niet meer kunt. Zorg op maat, afgestemd op uw behoefte. Onze medewerkers en vrijwilligers kijken in het bijzonder naar wat u nog wèl kunt en wilt. Zij proberen uw zelfredzaamheid zoveel mogelijk te behouden. Of het nu gaat om uw dagbesteding, de mensen met wie u omgaat of uw privacy: u houdt zoveel mogelijk zelf de regie over uw eigen leven.

  Wij besteden veel aandacht aan het woon- en leefklimaat en aan het sociale leven van onze gasten. Uw welbevinden staat voor ons centraal.

  Ons motto is: “We willen u helpen zo goed mogelijk uw leven te leiden en zelfstandig te zijn.”

  Informatie voor familieleden en contactpersonen van het kleinschalige Respijthuis:

  Er is 1 hoofdingang in het woonhuis en gasten hebben elk een eigen kamer, met gezamenlijk gebruik van huiskamer, douche en toilet, behalve de kamer op de begane grond die heeft eigen aangepast sanitair (rolstoel toegankelijk)

  Het verlaten van de woning:

  Neemt u een gast mee, meld dit dan even aan een vrijwilliger van het huis.

  Bezoek:

  Bezoek is van harte welkom.
  Tijdens het logeren is de huiselijkheid erg belangrijk. De huiskamer is een centraal rustpunt voor onze bewoners. Wij verzoeken u om niet met teveel bezoekers tegelijkertijd op bezoek te komen. Vanwege de beperkte ruimte gaat dit ten koste van het welbevinden van onze bewoners.

  Bezoek tijdens de maaltijden:

  Omdat we de eetmomenten zo rustig mogelijk willen laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met de tijdstippen van de maaltijden. U mag wel mee-eten tegen een vergoeding. Meldt dit dan even bij de coördinator.

  2. Praktische informatie op alfabet

    A  
  Activiteiten
  Administratieve gegevens
    B  
  Bezoek
    D  
  Diefstal
  Diëten
    E  
  Ethische en levensbeschouwelijke aangelegenheden
    F  
  Feestdagen
    G  
  Geestelijke verzorging
    H  
  Huisdier
    I  
  Identiteitsbewijs
  Internetcafé
  Inrichting van uw verzorgingshuisappartement of verpleeghuiskamer
    K  
  Klachten
    M  
  Maaltijden
  Medicatiebeleid
    P  
  Parkeren
  Post
    R  
  Receptie
  Restaurant
  Roken
    S  
  Schoonmaken
  Schade
    T  
  Telefoon
  Televisie 
    V  
  Veiligheid
  Vrijwilligers
    W  
  Wasgoed
    Z  
  Ziekenhuisafspraken
  Zorgleefplan

  A

  Activiteiten

  Ons respijthuis is voor u op dit moment uw thuis, waar u zoveel mogelijk uw eigen leven moet kunnen leiden. Regelmatig organiseren wij activiteiten, waar u aan deel kunt nemen als u daar belangstelling voor heeft.

  Persoonlijke activiteiten

  Naast de activiteiten voor grotere groepen worden in huis ook activiteiten georganiseerd voor een of enkele bewoners, aangepast aan uw persoonlijke interesse. U kunt bijvoorbeeld gewoon samen een kopje koffie drinken en een praatje maken, kaarten, schilderen, tekenen, spelletje spelen of naar een DVD kijken.

  Buitenactiviteiten

  Als het weer het toelaat organiseren wij ook regelmatig activiteiten buiten het respijthuis. (zie activiteitenkalender of nieuwsbrief)

  Feestdagen

  Rond de feestdagen, in het bijzonder Pasen, Kerstmis, wordt extra aandacht besteed aan het sfeervol aankleden van ons respijthuis en het organiseren van sfeervolle bijeenkomsten.

  Administratieve gegevens

  Om uw inschrijving op de juiste wijze uit te voeren hebben wij enkele administratieve gegevens van u nodig:

  • uw Burgerservicenummer (BSN).
  • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.

  B

  Bezoek

  U kunt in het respijthuis bezoek ontvangen wanneer u wilt. Er gelden geen bezoektijden. Het is wel goed om met een paar zaken rekening te houden.

  • Houd bij het maken van afspraken rekening met het tijdstip van maaltijden en rusttijden.
  • U kunt bezoek ontvangen in uw eigen kamer of de huiskamer.
  • ’s Avonds en ’s nachts, vanaf 22.00 uur tot 07.00 uur wordt de deur bij de hoofdingang uit veiligheid afgesloten.
  • Tijdens het verblijf is de huiselijkheid erg belangrijk. De huiskamer is een centraal rustpunt voor onze gasten. Wij verzoeken u om niet met teveel bezoekers tegelijkertijd op bezoek te komen. Vanwege de beperkte ruimte gaat dit ten koste van het welbevinden van onze gasten.
  • Wij schenken u koffie/thee ook tijdens het bezoek

  D

  Diefstal

  Het respijthuis is een open huis en daarmee relatief vrij toegankelijk. Helaas kunnen wij ondanks de oplettendheid van onze medewerkers en vrijwilligers niet garanderen dat er geen mensen met minder goede bedoelingen in huis komen. 

  Wij verzoeken u daarom dringend géén waardevolle spullen in uw kamer te bewaren. Onze organisatie kan namelijk niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing van persoonlijke bezittingen.

  Als u constateert dat een van uw bezittingen is gestolen, moet u dit wel melden bij de directie.

  Diëten

  Als u een dieet moet volgen, kunt u dit bespreken met de coördinator. De afspraken die wij met u hierover maken, worden opgenomen in uw gastenmap.

  E

  Ethische en levensbeschouwelijke aangelegenheden

  Dag en nacht leveren onze medewerkers en vrijwilligers zorg aan onze gasten. Ieder van ons doet dat vanuit zijn eigen deskundigheid en betrokkenheid, maar met dezelfde doelstelling: we willen u helpen zo goed mogelijk uw leven te leiden.

  De zorg- en dienstverlening binnen ons respijthuis is gebaseerd op de basis beginselen. Ieder mens wordt gezien als een unieke persoon, die respect verdient. We willen de zelfstandigheid van onze gasten zo lang mogelijk in stand houden.

  F

  Feestdagen

  Feestdagen krijgen in het respijthuis extra aandacht. Het huis wordt tijdens het jaar regelmatig sfeervol aangekleed, aangepast aan het seizoen. Belangrijke feestdagen, zoals Pasen en Kerstmis, worden uiteraard op gepaste wijze gevierd.

  G

  Geestelijke verzorging

  Het respijthuis staat open voor mensen met iedere geloofsovertuiging en levensbeschouwing. Wij spannen ons tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat u op een gepaste wijze uw geloof kunt belijden of uitdrukking kunt geven aan uw levensbeschouwing.

  H

  Huisdier

  Huisdieren zijn in het respijthuis niet welkom. Er is af en toe een huishondje van de eigenaar aanwezig.

  I

  Identiteitsbewijs

  Op het moment dat u zich bij ons aanmeldt, bent u verplicht ons een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken. Stichting Maison Patrick is verplicht een kopie van uw identiteitsbewijs op te nemen in de administratie.

  Inrichting van uw kamer

  De logeerkamers zijn door ons ingericht. U heeft een eigen slaapkamer, in overleg kan u kleine spulletjes (foto’s, postoel, tillift, …) meenemen. 

  K

  Klachten

  Hoewel iedereen in het respijthuis zijn best doet om het verblijf voor u zo prettig mogelijk te maken, kunnen zich situaties voordoen die u niet prettig vindt en waarover u een klacht wilt indienen. Soms zal het om ernstige zaken gaan, soms om zaken die op het eerste gezicht niet zo belangrijk lijken, maar dit voor u wel zijn. Als u een klacht hebt, dan kunt u deze het beste eerst bespreken met degene die er rechtstreeks bij betrokken is of met de directie. U kan deze mogelijk ook schriftelijk indienen via het klachtenformulier.

  M

  Maaltijden

  Alle maaltijden zijn inclusief en nuttigen we gezamenlijk. Indien wenselijk kan u uw ontbijt op de kamer gebruiken. U kunt uw dieetwensen kenbaar maken middels het keuzemenu. We werken samen met de keuken van ‘Graafzicht’ uit Bleskensgraaf. We eten tussen de middag, om 12.15 uur warm.

  Medicatiebeleid

  De medicatie voor uw verblijf gaat via de eigen huisarts en apotheek. Deze neemt u zelf mee en wordt verzorgd door de thuiszorg of u zelf.

  P

  Parkeren

  Parkeren is mogelijk op verschillende parkeerplaatsen rondom het respijthuis. U kunt tevens in- en uitstappen voor de ingang van het huis.

  Er is een loophelling voor rolstoel gebruikers.

  Post

  Inkomende en uitgaande post wordt verzorgd door een vrijwilliger van het huis. Zorg ervoor dat uw post duidelijk geadresseerd wordt. Als u post wilt ontvangen in ons respijthuis moet u het volgende adres doorgeven:

  Uw eigen naam
  Stichting Maison Patrick
  Heulenslag 42
  2971 VG Bleskensgraaf

  R

  Roken

  De Tabakswet verbiedt roken in openbare ruimtes. Er geldt daarom ook een algemeen rookverbod in het respijthuis. Buiten kan wel gerookt worden.

  S

  Schoonmaken

  Uw kamer wordt, volgens afspraak, gepoetst door onze medewerkers. In verband met de privacy maken zij echter niet schoon in de kasten. Aanvullende service tegen betaling is mogelijk.

  Schade

  Wanneer er sprake is van schade door bijvoorbeeld diefstal of vermissing verwijzen wij u door naar de directie. Hiervan moet u aangifte doen bij de politie. 

  T

  Telefoon

  Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan. Het respijthuis heeft ook een eigen telefoonnummer voorop u ons kunt bereiken.
  Vast nummer:0184-4776350 en de Directie: 06-57414845

  Televisie

  In verschillende kamers staat een televisie. We hebben internet en wifi (vraag om de code)

  V

  Veiligheid

  Ons zorgcentrum beschikt over een aantal systemen om uw veiligheid zo goed mogelijk te kunnen bewaken.

  • Vanuit uw eigen kamer kunt u in geval van nood met behulp van het alarm dag en nacht de dienstdoende vrijwilliger (slaapwacht) bereiken.
  • In iedere kamer en op zoveel mogelijk centrale plaatsen in het Respijthuis hangen rookmelders.
  • De voordeur gaat vanaf 22.00 uur op slot.
  • In het gebouw hangen brandblussers, branddeken en EHBO-koffer.

  Vrijwilligers

  Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij diverse taken in het respijthuis. Mede dankzij hun inzet is het mogelijk u het gehele jaar door een prettig verblijf te garanderen.

  W

  Wasgoed

  Wanneer u in ons respijthuis komt logeren, zal u verteld worden dat u al uw persoonlijk wasgoed, zoals kleding en ondergoed, zelf moet verzorgen. Het wassen van beddengoed en handdoeken wordt door en voor rekening van het respijthuis verzorgd.

  Z

  Ziekenhuisafspraken

  Wanneer uw arts een consult in het ziekenhuis nodig acht, kunt u of uw familielid zelf een afspraak maken in het ziekenhuis. Vervolgens geeft u deze datum door aan de directie. We spreken dan af dat u zelf het taxivervoer regelt. Hou hierbij rekening met de vergoedingsmogelijkheden van uw verzekering.

  Wij stellen het op prijs als de familie of een contactpersoon zorgt voor de begeleiding naar het ziekenhuis.

  Zorgleefplan

  Elke gast heeft de regie over het eigen leven op basis van zorgafspraken. Dit wordt samen met gast of diens vertegenwoordiger besproken en opgesteld. Het geeft invulling aan de vier domeinen van verantwoorde zorg, aansluitend bij de persoonlijke mogelijkheden en beperkingen en behoeften.

  De zorgafspraken zijn gebaseerd op de vier domeinen voor verantwoorde zorg:

  1. Woon-/leefomstandigheden
  2. Participatie
  3. Mentaal welbevinden en autonomie
  4. Lichamelijk welbevinden en gezondheid

  3. Zorgleveringsovereenkomst

  Zorgleveringsovereenkomst

  Wanneer u wilt komen logeren, wordt er een zorgleveringsovereenkomst (reservering van logeren) gemaakt. Hierbij worden enkele zaken vastgelegd en besproken.

  U moet deze overeenkomst/reservering zien als een algemeen contract tussen u en ons. De zorgafspraken die worden opgesteld en deze algemene voorwaarden voor dit Kortdurend Verblijf (logeeropvang) maken onderdeel uit van deze overeenkomst (reservering logeren)

  Zorgafspraken

  Als u bij ons komt logeren heeft u en een familielid een kennismakingsgesprek met de coördinator.

  Tijdens dit gesprek maakt de coördinator afspraken met u over de zorg die wij bieden en/of de thuiszorg, aangepast aan uw behoeften en mogelijkheden. Daardoor weet u waar u op kunt rekenen. Deze afspraken leggen we vast in uw gastenmap.

  Particulier

  Een particulier verblijf zonder indicatie is mogelijk in het Respijthuis. Op de factuur zal wel respijtzorg per etmaal + btw berekend worden. 

  Annuleren

  Wanneer u om wat voor reden dan ook uw verblijf moet annuleren zullen er wel kosten in rekening gebracht worden. Wij hebben de kamer voor u gereserveerd en hebben andere klanten moeten teleurstellen dat deze bezet is. Hierover hebben we de volgende afspraken gemaakt:

  • 4 weken vooraf de ingangsdatum logeren 25 % van de verblijfskosten
  • 3 weken vooraf de ingangsdatum logeren 50 % van de verblijfskosten
  • 2 weken of minder vooraf de ingangsdatum 75 % van de verblijfskosten
  • 1 week of korter vooraf de ingangsdatum 100% van de verblijfskosten

  Factureren/Declareren

  Na uw Kortdurend Verblijf (logeeropvang) zal door onze financiële administratie de factuur worden opgesteld. Deze zal achteraf dus van uw verblijf naar u of uw gemeente verstuurd worden. Hierna heeft u, uw gemeente of de SVB 14 dagen de tijd om het bedrag te voldoen op de Triodos bankrekening van Stichting Maison Patrick.

  4. Ethische zaken

  Euthanasie

  Voor euthanasie gelden wettelijke richtlijnen en zorgvuldigheidseisen waaraan voldaan moet worden. De behandelend arts moet bijvoorbeeld vaststellen dat het niet mogelijk is om het lijden te verzachten. Ook moet hij advies vragen aan een andere arts. Vragen hierover kunt u stellen aan de behandelend arts.

  Alles wat met u, hulpverleners en naasten is afgesproken, wordt zorgvuldig opgeschreven en gerespecteerd. Indien u in de situatie terecht komt waarover u afspraken hebt gemaakt met de arts, wordt daarnaar gehandeld.

  Reanimatie

  In overleg met uw eigen behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt omtrent reanimeren. Deze NR (Niet-Reanimeren verklaring) wordt opgenomen in uw gastenmap. Hier zal dan ook, indien nodig, naar gehandeld worden.