Gedragscode

Respijthuis Patrick

Samenwerkingsrelatie.

Vrijwilligers, gasten, bezoekers en thuiszorgmedewerkers hebben onderling een samenwerkingsrelatie om doelen te bereiken. De samenwerkingsrelatie kan alleen succesvol zijn als aan essentiële voorwaarden in de menselijke omgang wordt voldaan.

Alle betrokkenen hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om ‘geboden en verboden’ en het naleven van de kernwaarden van de stichting Maison-Patrick.

Ik handel naar de algemene fatsoensnormen:

 • Ik ben respectvol naar anderen
 • Ik laat een ieder in zijn waarde
 • Ik ben klantvriendelijk
 • Ik ga fatsoenlijk gekleed en verzorgd naar mijn (vrijwilligers)werk.
 • Mijn taalgebruik is correct. Ik tutoyeer de gast pas wanneer diegene hier toestemming voor geven
 • Ik houd me aan de huisregels.

Ik onthoud mij in ieder geval van:

 • Ongewenste seksuele toenadering en intimidatie
 • Agressie, geweld, pesten, zowel psychisch als fysiek
 • Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, geslacht, nationaliteit, geaardheid, politieke gezindheid en handicap.
 • Het aannemen van geld en of goederen van gasten en of familie.

De vrijwilligers van stichting Maison-Patrick zijn betrokken, betrouwbaar en bereikbaar; dit betekent voor ons gedrag:

Betrouwbaar:

 • Ik respecteer de persoonlijke grenzen van collega’s, (familie van-) gasten
 • Ik geef mijn eigen grenzen aan en bewaak deze
 • Ik spreek met je af wat ik ga doen en doe wat ik afspreek
 • Ik praat met jou, niet over jou
 • Ik voer mijn werk vakkundig uit

Betrokken:

 • Ik werk zakelijk en doelgericht met collega’s, (familie van gasten )
 • Ik geef feedback op een respectvolle manier, ook spreek ik waardering uit (complimenten)
 • Ik geef je de informatie die je nodig hebt om je werk te kunnen doen
 • Ik heb belang bij jou en/of je werk

Bereikbaar:

 • Ik zorg ervoor dat je me weet te vinden als je me nodig hebt
 • Ik luister naar je vragen en opmerkingen
 • Ik geef je antwoord op je vraag op het tijdstip dat we samen hebben afgesproken.