Over ons

Zo lang mogelijk thuisblijven in de eigen vertrouwde omgeving.

Respijthuis Patrick gaat sluiten

Tot onze spijt heeft het bestuur van Stichting Maison Patrick een ingrijpend besluit genomen. We stoppen met het leveren van respijtzorg.

Respijthuis Patrick gaat per 1 januari 2022 sluiten. 

Bedankt voor jullie steun en vertrouwen.

Respijthuis Patrick is een respijtzorglocatie van Stichting Maison Patrick.

De doelstelling van Respijthuis Patrick is dat volwassenen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Zij moeten de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven.

Het achterliggende doel hierbij is de verbetering van het welbevinden van deze volwassenen, de kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en het behouden van en stimuleren van zelfredzaamheid.

Respijthuis Patrick wil op verschillende manieren een maatschappelijke bijdrage leveren aan deze groep volwassenen.

Patrick Konings

Patrick Konings

Oprichter Maison patrick

Oprichter

Patrick Konings heeft jarenlange ervaring in de zorg, waarvan de laatste 16 jaar in de ouderenzorg als manager. Tijdens deze periode heb ik vaak te maken gehad met crisissituaties thuis bij mensen.  Veel van hen klopten aan bij het verzorgingshuis voor een tijdelijke logeerplek. Op deze manier kon de mantelzorger tijdelijk worden ontlast.

Helaas zag ik dat terugkeer naar de thuissituatie vaak niet meer mogelijk was. Door de ervaringen met deze mensen, ben ik geïnspireerd geraakt om een respijthuis op te richten.

Na een grondige voorbereiding is op 3 mei 2013 Stichting Maison Patrick van start gegaan.

Sinds 2015 runnen wij het Respijthuis Patrick (voorheen Maison-Patrick) in Bleskensgraaf.

Patrick Konings

Patrick Konings

Oprichter Maison patrick

Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Patrick Konings
Secretaris: Gerrit de Kuijper
Penningmeester: Artemis Matinkhou

Coördinator Vrijwilligers:
Monique Geerts

Vertrouwenspersoon:
Nanda Kempers (Tel.: 06 26 945 924)

Commissie van Aanbeveling

Jan Klijn | Schrijver/auteur 
Annoesjka de Bruijn | Founder Con4All
Caroline van der Hek | Mantelzorgmakelaar
Thirza Blokland | HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening te Ede

Overige Diensten

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om zelf de regie te houden over de kwaliteit van leven. Juist ook op die momenten als je het wat moeilijker hebt. Bij ondersteuning/overname van zorg die mantelzorgers u verlenen, vinden wij het belangrijk dat uw wensen en gewoontes worden voortgezet.

Hulp bij administratieve aanvraag voor respijtzorg

Heeft u moeite met of wilt u hulp bij de administratieve aanvraag voor respijtzorg – kortdurend verblijf of logeerzorg – dan kunnen wij u hierbij ook helpen en ondersteunen, tegen een vergoeding. Zo wordt u als mantelzorger ontlast en zaken uit handen genomen.

Samenwerken

Respijthuis Patrick is een kleine, bijzondere, sfeervolle en huiselijke locatie, die voorziet in tijdelijke logeeropvang met respijtzorg en 24 uurs zorg.

MOB

Soort samenwerking: Uitwisseling respijtzorg

MOB en Respijthuis Patrick zijn een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van zorg. MOB vult Respijthuis Patrick naadloos aan.

Zo hebben zij beide het uitgangspunt om te zorgen voor verbetering van het welbevinden van de klant, de kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en het behouden van en stimuleren van zelfredzaamheid. Ook wanneer u als oudere beperkingen heeft, blijft het belangrijk om van het leven te kunnen genieten.

Ons uitgangspunt hierbij is dat u zo lang mogelijk kunt blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving met eventueel aangepaste zorg en ondersteuning. Tevens hebben wij een gezamenlijke doel: zorgen voor een vlekkeloze aanvulling tussen professionele zorg en informele zorg.

www.mob.nu

Stichting vrijwillige hulpdienst Graafstreek

Soort samenwerking: Levering warme maaltijden.

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek bestaat sinds 1978. De V.H.G. houdt zich onder andere bezig met de  bezorging van Tafeltje-Dekje maaltijden, zowel warm als koelvers. Deze worden bereid in de keuken van Present, locatie Graafzicht.

www.stichtingvhg.nl

Rivas Wijkverpleging team Graafstroom

Soort samenwerking:
Tijdelijke thuiszorg – professionele zorg in het respijthuis.

Het team Graafstroom van Rivas Wijkverpleging werkt al enkele jaren succesvol samen met Respijthuis Patrick. Cliënten die normaliter vertrouwen op mantelzorgers, kunnen in het respijtzorghuis rekenen op de veilige en betrokken zorg van Rivas, terwijl de mantelzorger op adem komt. Oók wanneer cliënten thuis geen zorg krijgen van Rivas wijkverpleging. 

Rivas Wijkverpleging biedt thuis, én in het respijtzorghuis goede basiszorg waaronder hulp bij wassen en aankleden. Ook bieden zorgverleners van Rivas gespecialiseerde zorg, zoals op het gebied van dementie, wondzorg en beroerte (CVA). De zorg aan huis van Rivas is warm, persoonlijk en dichtbij. Oók in Bleskensgraaf.

www.rivas.nl