Privacyverklaring

Respijthuis Patrick

Met deze privacyverklaring informeert Respijthuis Patrick u over de verwerking van persoonsgegevens die zij van u heeft verkregen, voor zover u niet reeds over deze informatie zou beschikken.

Identiteit en contactgevens

Stichting Maison Patrick
Rijksstraatweg 54d
3361 EH Dordrecht

Locatie Respijthuis Patrick
Heulenslag 42
2971 VG Bleskensgraaf


+31(0)6 574 148 453

KvK-nummer: 57886326
RSIN: 852779331

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Respijthuis Patrick kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het respijthuis, of omdat u deze zelf bij het invullen van een donatie formulier op deze website aan Respijthuis Patrick verstrekt. Respijthuis Patrick kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres

Waarom Respijthuis Patrick uw gegevens nodig heeft

Respijthuis Patrick verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en voor het uitvoeren van de diensten zij met u heeft afgesproken, zijnde het bieden van respijtzorg en aanverwante diensten. 

Bewaartermijn

Respijthuis Patrick bewaart uw persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen, althans niet langer dan noodzakelijk voor de bedoelde doeleinden.

Gegevens worden niet gedeeld met derden

Respijthuis Patrick verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Respijthuis Patrick worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Respijthuis Patrick gebruikt deze informatie om de werking van website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Respijthuis Patrick maakt geen gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens n te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Respijthuis Patrick zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Respijthuis Patrick neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Respijthuis Patrick maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Respijthuis Patrick verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via .