Steun ons

Uw donatie is van harte welkom.

Stichting Respijthuis Patrick wil bevorderen dat de mantelzorger voor een periode even deze zorg kan overlaten aan anderen. Dit zorgt voor een adempauze en tijd voor zichzelf.

Deze wensen in vervulling laten gaan kunnen we niet alleen.

We zijn altijd op zoek naar donateurs. Uw inzet in middelen of tijd kunnen we daarbij goed gebruiken. Steun ons door een eenmalige bijdrage of doe dit voor een langere tijd.

De exploitatie van de respijtzorglocatie wordt o.m. gefinancierd met subsidies, fondsen, giften en eigen bijdragen. Er zijn echter ook zaken die niet uit de reguliere exploitatie worden betaald.

Bijzondere projecten, zoals de inrichting van het huis, activiteiten ten behoeve van de gasten, vrijwilligers en zaken die het verblijf van de gasten verder veraangenamen.

 

Uw donatie is van harte welkom.

Via onderstaande button kunt u een bedrag naar wens doneren.

ANBI status

ANBI

Stichting Maison Patrick is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit heeft de volgende voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Bron: Belastingdienst

Financiële informatie is indien gewenst op te vragen via .

 

CBF

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen.

Het CBF beoordeelt het bestuur en het beleid van de goede doelen, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze het besteden en hoe ze daar verslag over uitbrengen.

Wanneer het CBF-keurmerk is afgebeeld op bijvoorbeeld een collectebus, website of brief, kan de gever erop vertrouwen dat er verantwoord met de gift wordt omgegaan.

CBF keurmerk

Onze donateurs ​

De exploitatie van de respijtzorglocatie wordt o.m. gefinancierd met subsidies, fondsen, giften en eigen bijdragen.

Uw donatie is van harte welkom.

Jumbo
Jumbo Sterrenburg | Dordrecht
Gereformeerde Kerk Sliedrecht
Diaconie Gereformeerde Kerk Sliedrecht